Model: Maria Kotzeva

Photographer: Nikolay Stoykov