Model: Simona Aleksandrova

Photographer: Nikolay Stoykov