Bathing Suits 2012

Model: Simona Aleksandrova

Photographer: Nikolay Stoykov

Portfolio